WELKOM OP DE RAADPLEEGOMGEVING VAN HET LOKAAL BESTUUR ZOUTLEEUW

 

Op deze website kan je de openbare agenda, de openbare beslissingen, de lijstbeslissingen en de openbare notulen van stad en OCMW Zoutleeuw terugvinden.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

-          Gemeenteraad (GR)

-          College van burgemeester en schepenen (CBS)

-          Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

-          Vast bureau (VB)

-          Burgemeester (BB)

De raadpleegomgeving verzamelt enkel de bestuursdocumenten met betrekking tot de bestuursorganen vanaf 30 juni 2021. Indien u de notulen of besluitenlijsten wenst te raadplegen van vóór 30 juni 2021, kan u deze terugvinden op de gemeentelijke website.

 

Bijkomende informatie

De besluiten kunnen door het publiek worden ingezien op het secretariaat van de stad na afspraak op de normale openingsuren. Bepaalde besluiten zijn uitgesloten van het inzagerecht omwille van de bescherming van de privé-levenssfeer.

Tegen besluiten van het lokaal bestuur kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het bestuurlijk toezicht.

Zie ook: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Algemene klachten kunnen worden gestuurd naar internezaken@zoutleeuw.be.